Kraljica pustinje

Hronika o životu Gertrude Bel...

Treće lice

Tri isprepletene ljubavne priče o tri ljubavna para u tri grada: Rimu, Parizu i Njujorku.